Základné informácie

Základné informácie

  • Rhino Horn je zdravotnícky prostriedok na vyplachovanie nosa slanou vodou
  • Rhino Horn sa vyrába v Yogaprosess AS, Oslo, Nórsko. Výroba začala v roku 1998.
  • Rhino Horn navrhol Per Peo Olsen.
  • Rhino Horn je vyrobený z recyklovateľného PEHD (polyetylén s vysokou hustotou, PolyEthylene High Density).
  • Rhino Horn je registrovaný ako ochranná známka spoločnosti Yogaprosess v krajinách EU, USA a Kanadě.
  • Označenie CE vyjadruje zhodu výrobku so smernicou 93/42/EEC o zdravotníckych prostriedkoch, podľa ktorej je Rhino Horn klasifikovaný ako zdravotnícky prostriedok triedy I.
  • Rhino Horn does not contain Bisphenol A.
  • Rhino Horn je zapísaný v nórskom národnom registri zdravotníckych prostriedkov podľa GMDN (Global Medical Device Nomenclature) v kategórii 9, skupine 41599, Nasal Irrigation Applicator.

Iso 13485 Logo Phthalate Free LogoBpa Free logo02 Pe-Hd logo