Technické informácie

Konvička Rhino Horn™ je vyrobená z materiálu schváleného pre styk s potravinami a na rozdiel od lacných napodobenín je možné túto konvičku v domácich podmienkach opakovane sterilizovať niekoľkominútovým vyvarením vo vode. Vzhľadom na prakticky neobmedzenú životnosť a zanedbateľné prevádzkové náklady je použitie našej konvičky z dlhodobého hľadiska lacnejšie než použitie dostupných alternatív.

 

 • Rhino Horn™ je zdravotnícka pomôcka na vyplachovanie nosa slanou vodou.
 • Rhino Horn™ vyrába Somamed AS, Nórsko. Výroba začala v roku 1998.
 • Rhino Horn™ navrhol Per PeoOlsen.
 • Rhino Horn™ je vyrobený z recyklovateľného PEHD (polyetylén s vysokou hustotou, Polyethylene High Density), ktorý je schválený pre styk s potravinami.
 • Rhino Horn™ je registrovaný ako ochranná známka spoločnosti Somamed AS v krajinách EU, Turecku, Izraeli, Thajsku, USA a Kanade.
 • Označenie CE vyjadruje zhodu výrobku so smernicou 93/42/EEC o zdravotníckych pomôckach, podľa ktorej je Rhino Horn™ klasifikovaný ako zdravotnícka pomôcka triedy I.
 • Rhino Horn™ je vyrábaný v súlade s ISO 13485:2003 systémom riadenia kvality výrobcu zdravotníckych pomôcok.
  Rhino Horn™ neobsahuje ftaláty, kadmium ani bisfenol A (BPA).
 • Rhino Horn™ je zapísaný v nórskom národnom registri zdravotníckych pomôcok podľa GMDN (GlobalMedical Device Nomenclature) v kategórii 9, skupine 41599, ako nosový aplikátor.
 • Nórske ministerstvo zdravotníctva vydalo Certifikát voľného predaja, preto je predaj Rhino Horn™ schválený vo všetkých krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EU+EFTA).

Iso 13485 Logo Phthalate Free LogoBpa Free logo02 Pe-Hd logo