Lekárske štúdie k téme výplachu nosa

Na základe publikovaných výzkumov (viď nižšie) je vyplachovanie nosa s použitím konvičky rovnako účinné ako použitie stlačiteľnej fľaše, ale zároveň so sebou nenesie jej riziká, medzi ktoré patrí príliš vysoký aplikačný tlak a s tým súvisiaca hrozba šírenia infekcie do stredného ucha. Stlačiteľné fľaše môžu byť tiež ľahšie kontaminované vírusmi alebo baktériami kvôli možnosti spätného nasatia roztoku z nosovej dutiny. Predný dodávateľ týchto fľaší preto odporúča zakúpenie novej už po troch mesiacoch používania!

Odkazy na odborné texty zaoberajúce sa výplachmi nosa:

Od alergickej nádchy k chronickej rinosinusitíde
ALERGIA – Časopis pre kontinuálne vzdelávanie v alergológii a klinickej imunológii, Ročník 12, 2010, číslo 2
Autor: Doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc.
http://www.tigis.cz/images/stories/Alergie/2010/02/09_vokurka_al%202-10.pdf

Alergia z pohľadu otolaryngologa
ALERGIA – Časopis pre kontinuálne vzdelávanie v alergológii a klinickej imunológii, Ročník 10, 2008, číslo 2
Autor: doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
http://www.tigis.cz/images/stories/Alergie/2008/02/06_kominek_al_2-08.pdf

Rinosinusitída a nosová polypóza u dospelých
INTERNÁ MEDICÍNA PRE PRAX, 2010; 2010, číslo 11
Autori: MUDr. Tomáš Pniak, MUDr. Petr Matoušek, doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
http://www.internimedicina.cz/artkey/int-201011-0006_Rinosinusitida_a_nosni_polypoza_u_dospelych.php

Akútna bakteriálna rinosinusitída dospelých
Medicína po promócii 3/2005, 21.03.2005
Autor: Dewey C. Scheid, MD, MPH, Robert M. Hamm, PhD
http://www.tribune.cz/clanek/6993

Eozinofílna hlienová rinosinusítis (fungálna eozinofílna nebo alergická fungálna rinosinusítis)
ALERGIA – Časopis pre kontinuálne vzdelávanie v alergológii a klinickej imunológii, Ročník 5, 2003, číslo 2
Autor:  Prof. MUDr. Ivan Hybášek, DrSc.
http://www.tigis.cz/images/stories/Alergie/2003/02/08hybas.pdf

Soľné laváže nosa zmierňujú symptomatológiu sinusitíd (zhrnutie výsledkov zahraničnej štúdie)
https://zdravi.euro.cz/, 27.10.2003
Autor:  MUDr. Gabriela Seltenreichová
https://zdravi.euro.cz/clanky/solne-lavaze-nosu-zmirnuji-symptomatologii-sinusitid/

Konzervatívne ošetrovanie slizníc pri ochorení HCD
ALERGIA – Časopis pre kontinuálne vzdelávanie v alergológii a klinickej imunológii, Ročník 7, 2005, číslo 4
Autor:  MUDr. Libor Sychra
http://www.tigis.cz/alergie/Alergie04_2005/WEB/PDFweb/03_Sychra_web.pdf

Šetrné dekongestíva a šetrné podanie dekongestív
OTORINOLARYNGOLÓGIA A FONIATRIA, ČÍSLO 3 – SEPTEMBER 2010 – ROČNÍK 59
Autor: Vokurka J., Kalfeřt D., Zborayová K.
http://www.prolekare.cz/otorinolaryngologie-foniatrie-clanek/setrna-dekongestiva-a-setrne-podani-dekongestiv-33412

Vlhký a priechodný nos – súčasť zdravého životného štýlu
Medical Tribune, 2/2012 07.02.2012 15:30
Autor: MUDr. Jiří Svárovský, zástupca primára ORL oddelenia Nemocnice Na Bulovke
http://www.tribune.cz/clanek/25672-vlhky-a-pruchodny-nos-soucast-zdraveho-zivotniho-stylu

Výplachy v starostlivosti o nos
Practicus. 2012, roč. 11, č. 3, s. 22-25
Autor: Doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc., Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, 1. LFUK v Prahe, Fakultnej nemocnice v Motole
http://web.practicus.eu/sites/cz/Documents/Practicus-2012-03/22-Vyplachy-v-peci-o-nos.pdf

Akútne rinosinusitídy u detí
Pediatria pre prax. 2012; roč. 13, č. 6, s. 372-378
MUDr. Iva Bártová, Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Pardubická krajská nemocnica, a. s.
http://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201206-0004_Akutni_rinosinusitidy_u_deti.php

 Hygiena nosa
Alergia, astma, bronchitída. 2014, roč. 17, č. 3, s. 27-28
Autor: MUDr. Petr Schalek, Ph.D., Otorinolaryngologická klinika Fakultnej nemocnice Kráľovské Vinohrady
http://www.tigis.cz/images/stories/AAB/2014/03/06_nos_aab_3-14.pdf

Niektoré úskalia liečby nádchy
Alergia, astma, bronchitída. 2014, roč. 17, č. 4, s. 17-18
Autor: MUDr. Petr Schalek, Ph.D., Otorinolaryngologická klinika Fakultnej nemocnice Kráľovské Vinohrady
http://www.tigis.cz/images/stories/AAB/2014/04/lecba_rymy.pdf

Niekoľko zaujímavých trikov pre ľahké dýchanie
Alergia, astma, bronchitída. 2015, roč. 18, č. 1, s. 15-20
Autor: Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D., Klinika rehabilitácie a telovýchovného lekárstva, Univerzita Karlova Praha, 2. lekárska fakulta
http://www.tigis.cz/images/stories/AAB/2015/01/05_smolikova_aab_1-15.pdf

Alergická nádcha a Vaše „hriechy“
Alergia, astma, bronchitída. 2015, roč. 18, č. 3, s. 31-32
Autor: MUDr. Marie Špičáková
http://www.tigis.cz/images/stories/AAB/2015/03/07_spicakova.pdf

Zahraničné lekárske štúdie týkajúce sa výplachu nosa:

Wingrave (1902) The Nature of Discharges and Douches. Lancet: 1373-1375.
Súhrn: Autor popisuje čistenie nosových priechodov ako hlavný spôsob liečenia rôznych chorôb nosa v období konca 19. storočia.
http://aor.sagepub.com/content/11/3/407.full.pdf+html

Holmström et al. (1997) Effect of Nasal Lavage on Nasal Symptoms and Physiology in Wood Industry workers. Rhinology 35: 108-112.
Súhrn: Švédska štúdia účinku každodennej aplikácie výplachu nosa slanou vodou na pracovníkov v drevospracujúcom priemysle. Popisuje a dokazuje pozitívny vplyv na sledované príznaky i na merané funkcie nosa týchto pracovníkov.
http://www.rhinologyjournal.com/Rhinology_issues/231.pdf

Talbot et al. (1997) Mucociliary Clearance and Buffered Hypertonic Saline Solution. Laryngoscope 107: 500-503
Súhrn: Výplachy mierne hypertonickým soľným roztokom majú významný vplyv na liečenie nosových a prinosových dutín nielen pri chonických chorobách ale i po chirurgických zásahoch. Pravidelné vyplachovanie mierne hypertonickým soľným roztokom preukázateľne prospieva i pacientom s inými príčinami sinusitídy.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1097/00005537-199704000-00013/abstract;jsessionid=97EF64A91191CF8314B8F2F3F6E479C8.f04t01?userIsAuthenticated=false&deniedAccessCustomisedMessage

Taccariello et al. (1999) Nasal Douching as a Valuable Adjunct in the Management of Chronic Rhino Sinusitis. Rhinology 37: 29-32
Súhrn: Anglická štúdia demonštruje výrazné zlepšenie stavu nosových priechodov a zlepšenie všeobecnej kvality života u pacientov s chronickými zápalmi prinosových dutín pri čistení nosa výplachmi slanou vodou.
http://www.rhinologyjournal.com/Rhinology_issues/142.pdf

Tomooka I. et al. (2000) Clinical Study and Literature Review of Nasal Irrigation. The Laryngoscope 110: 1189-1193.
Súhrn: Americká štúdia 211 pacientov s rôznymi zápalovými ochoreniami nosa vrátane alergických. Autori zistili, že denná aplikácia výplachov slanou vodou významne zlepšila vačšinu sledovaných parametrov. Dospeli k záveru, že táto liečba má obrovský potenciál na zlepšenie kvality života miliónov pacientov veľmi nenákladným spôsobom.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1097/00005537-200007000-00023/abstract

Heatley et al.(2001) Nasal Irrigation for the Alleviation of Sinonasal Symptoms. Otolaryngology – Head and Neck Surgery 125 (1):  44-48
Súhrn: Denné výplachy nosa hypertonickým soľným roztokom významne zmierňujú príznaky chronického zápalu prinosových dutín. Mnohí pacienti boli v priebehu štúdie schopní znížiť dávky alebo úplne eliminovať aplikáciu liekov.
http://oto.sagepub.com/content/125/1/44.short

Wormald PJ et al. (2004) A Comparative Study of Three Methods of Nasal Irrigation. The Laryngoscope 114: 2224-2227.
Súhrn: Na základe rádiografického hodnotenia je možné dospieť k záveru, že výplachy nosa sú, čo sa týka distribúcie roztoku do prinosových dutín, účinnejšie v porovnaní s nosovými sprejmi a rozprašovačmi.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1097/01.mlg.0000149463.95950.c5/abstract

Brown CL, Graham SM (2004) Nasal irrigations: good or bad? Current Opinion in Otolaryngology & Head & Neck Surgery 12 (1): 9–13.
Súhrn: Výplachy nosa by už nemali byť považované iba za doplnkové opatrenie pri liečbe prinosových dutín. Sú účinné a nedostatočne používané. Okrem zmiernenia príznakov pacientom prinášajú i zníženie množstva užívaných liekov. Ak sú výplachy nosa kombinované s ďalšími liečebnými postupmi, môžu u pacientov s chronickou sinusitídou znížiť počet potrebných chirurgických výkonov.
http://journals.lww.com/co-otolaryngology/Abstract/2004/02000/Nasal_irrigations__good_or_bad_.4.aspx

Harvey RJ et al. (2008) Effects of endoscopic sinus surgery and delivery device on cadaver sinus irrigation. Otolaryngology — Head and Neck Surgery 139: 137-142.
Súhrn: Endoskopická operácia dutín (ESS) významne zvyšuje prístupnosť prinosových dutín pre roztok, aplikovaný pri výplachu nosa, bez ohľadu na použitý distribučný prostriedok. Pri porovnaní vplyvu použitého prostriedku na distribúciu roztoku je konvička na výplach nosa (neti pot) efektívnejšia než stlačiteľná fľaša alebo sprej.
http://oto.sagepub.com/content/139/1/137.abstract

Beule A et al. (2009) Efficacy of different techniques of sinonasal irrigation after modified Lothrop procedure. American journal of rhinology & allergy 23(1): 85-90.
Súhrn: Pri výplachu nosa s použitím stlačiteľnej fľaše je pre dosiahnutie najlepších výsledkov možné doporučiť polohu s hlavou smerom dolu (vertex to floor). Za efektívny v prípade výplachu čelných dutín je možné považovať  i predklon nad umývadlom (bending over the sink). Použitie spreja je menej efektívne v akejkoľvek polohe.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19379619

Welch KC et al. (2009) Clinical correlation between irrigation bottle contamination and clinical outcomes in post-functional endoscopic sinus surgery patients. American journal of rhinology & allergy 23(4): 401-404.
Súhrn: Stlačiteľné fľaše, používané na výplach nosa po operáciách prinosových dutín (ESS), vykazujú merateľnú úroveň bakteriálnej kontaminácie. Miera znečistenia rastie pri používaní presahujúcom jeden týždeň.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19671255

Keen M et al. (2010) The clinical significance of nasal irrigation bottle contamination. Laryngoscope 120(10): 2110-2114.
Súhrn: Pacienti vyplachujúci nos a dutiny bakteriálne kontaminujú používané fľaše. Najčastejšie je prítomný Staphylococcus Aureus, ktorý sa môže vyskytovať v podobe biofilmu. Súbežná infekcia sinonazálnej oblasti bola zaznamenaná v 51% prípadov. Znečistenie je možné redukovať bežnými spôsobmi dezinfekcie (napr. roztokom 1% NaClO + 19% NaCl alebo v mikrovlnnej rúre).
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20824637

Fokkens WJ et al. (2020) European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps (EPOS 2020). Rhinology supplement 29: 1-464.
Súhrn: Doporučené postupy Európskej rinologickej spoločnosti (ERS) a Európskej akadémie pre alergie a klinickú imunológiu (EAACI) pre liečbu rinosinusitídy a nosovej polypózy. Na základe revízie a analýzy odborných štúdií sú doporučené len postupy, u ktorých je možné efektivitu a zmysluplnosť podložiť jednoznačnými vedeckými dôkazmi na základe metód EBM (evidence based medicine – medicíny založenej na dôkazoch). Výplach nosa soľnými roztokmi je uvedený medzi doporučenými liečebnými postupmi.
https://www.rhinologyjournal.com/Documents/Supplements/supplement_29.pdf