Prínosy výplachu nosa a dutín

t

Máte nádchu?
Alergiu?
Problémy s dutinami?

Z

Doporučujú lekári pre choroby ušné, nosné a krčné (ORL).

Ak máte upchatý nos, ste prechladnutí, trpíte zápalmi prinosových dutín alebo máte alergiu či sennú nádchu, vyplachovanie nosa konvičkou Rhino Horn Vám môže pomôcť.

Táto metóda je veľmi účinná pri prevencii a liečbe bežných zápalov horných ciest dýchacích ako aj akútnych či chronických zápalov prinosových dutín.

U osôb trpiacich chronickou alergickou nádchou (predovšetkým pri alergii na peľ a prach) dochádza pri výplachu nosa k odstráneniu alergénov a tým ku zmierneniu obtiaží.

Výplach nosa konvičkou Rhino Horn™ je prirodzenou a veľmi účinnou alternatívou k používaniu bežných nosových sprejov a kvapiek.

TRADIČNÁ LIEČBA I MODERNÁ MEDICÍNA

Rozličné metódy vyplachovania nosa nájdeme v ľudovej medicíne v mnohých oblastiach sveta a dnes sa k nim hlási aj moderná lekárska veda.

Generácie rybárov na celom svete si vyplachujú nos slanou vodou. Tiež v rámci jogy je nosová hygiena jedným z mnohých používaných očistných procesov.

Vo všeobecnosti sa joga a jej metódy úspešne šíria v našej civilizácii. Napríklad čistenie zubov je v tradícii jogy používané už tisíce rokov, ale v západnej kultúre je skutočne bežné asi len posledných 100 rokov.

Výplach nosa ako súčasť každodennej hygieny sa v posledných rokoch stal veľmi obľúbený i v západnej Európe a severnej Amerike.

Hygiena nosa

Doc. MUDr. Ludmila Vyhnánková, Csc.

Nos je fyziologickou vstupnou bránou do dýchacích ciest. O jeho význame sa zmieňovali i medicínski velikáni – Hippokrates, Galén, Theophillus. Nos má niekoľko základných funkcií: funkciu respiračnú s ohrievaním, zvlhčovaním a čistením vzduchu – ide vlastne o klimatizáciu vdychovaného vzduchu. Funcia čuchová je síce u človeka horšie vyvinutá, ale jej stratu, i dočasnú, vnímame veľmi citlivo. Rezonančnou funkciou sa zúčastňujú nosové a prinosové dutiny na tvorbe nosových hlások „m“ a „n“.

Prostredie, v ktorom žijeme, kladie na nosovú sliznicu vysoké nároky – obklopuje nás znečistené ovzdušie či agresívne alergény hlavne v priemyselných oblastiach. Odolnosť nosovej sliznice voči nešpecifickým faktorom ako zmenám teplôt, infekciam, alergénom, stresu, hormonálnym a iným vplyvom je možné zvyšovať otužovaním. Okrem celkového otužovania ku ktorému patrí napr. pobyt v saune a klimatické zmeny, sa môžeme a mali by sme sa starať o nosovú sliznicu i lokálne. Nosová hygiena sa stáva v posledných rokoch v rozvinutých krajinách bežným doporučením. Medzi jednoduché metódy tejto hygieny patria výplachy nosa soľnými roztokmi. Výplachy nosa slanou vodou po stáročia používali rybári, z vlastnej skúsenosti vieme, že v priebehu pobytu pri mori pôsobí na naše dýchacie cesty priaznivo výplach nosa a nosohltana morskou vodou.

Výplachy soľným roztokom je možné odporúčať ako pravidelný hygienický návyk hlavne ľuďom žijúcim v priemyselných oblastiach či pracujúcim v prašnom prostredí. Ďalej liečebne pri akútnych či chronických zápaloch nosových a prinosových dutín, kde soľný roztok odplaví zápalový sekrét, zvlhčí sliznicu a urýchli jej regeneráciu. Tiež po operáciach v nosových dutinách je možné urýchliť hojenie výplachmi soľným roztokom. Ďalšou oblasťou so širokým uplatnením tejto metódy je alergická nádcha sezónna i celoročná. Výplachom nosa dôjde k odstráneniu alergénov a tým k zmierneniu obtiaží chorého. Koncentráciou najvhodnejší je izotonický soľný roztok (s obsahom 0,9% NaCl), obdoba fyziologického roztoku. Fyziologický roztok je telu vlastný a v medicíne široko používaný, napríklad na infúzie či výplachy.

Na záver je možné povedať, že výplachy nosa soľnými roztokmi patria k osvedčeným liečebným metódam už po stáročia. Je možné ich doporučiť jednak ako súčasť každodennej hygieny, jednak liečebne pri akútnych či chronických zápaloch nosových dutín vrátane alergickej nádchy sezónnej i celoročnej. Starostlivosť o sliznicu nosa pomáha udržiavať jej homeostázu a schopnosť vykonávať náročné funkcie. Je vhodná pre deti od 5 rokov (prípadne i o niečo mladšie, ak sú šikovné) a dospelých. V prípade hygieny stačí jeden výplach denne, pri akútnych problémoch je možné vyplachovať  2-4x denne. Ani pri dlhodobom používaní neboli pozorované nežiadúce vedľajšie účinky.

O autorke

Doc. Vyhnánková sa počas celej svojej lekárskej kariéry venuje odboru otorinolaryngológia so zameraním na detské ORL. Od 70. rokov pracovala na ORL klinike pražskej Fakultnej nemocnice Motol, od r. 1981 ako odborná asistentka a od r. 1989 ako docentka na ORL klinike 2. Lekárskej fakulty Karlovej univerzity. Bola odbornou asistentkou Inštitútu postgraduálneho vzdelávania v zdravotníctve a spolupracovala s Farmakologickým ústavom Karlovej univerzity v Prahe a Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. V súčasnej dobe sa venuje prednáškovej činnosti pre pediatrov a stredný zdravotnícky personál, pravidelne publikuje a je členkou redakčnej rady časopisu Pediatria pre prax.

Rhino Horn Red and Blue

Rhino Horn

Použitie konvičky Rhino Horn je jednoduché, napriek tomu odporúčame, aby ste si prečítali návod na použitie, ktorý nájdete vo vnútri každého balenia.

Vysvetlenie základných pojmov

Procedúra výplachu nosa sa nazýva nosová sprcha alebo laváž nosa, v systéme jogy sa tento proces označuje ako džala nétí (v angličtine Jala Neti). Nádoba na výplach nosa používaná v rámci jogy sa tradične nazýva Lota Néti, v angličtine Neti Pot. Okrem toho sa môžeme stretnúť s dávnejšie používanými názvami ako nosný irigátor či aplikátor.

  • Džala nétí (v angličtine Jala Neti) – pomenovanie procedúry výplachu v rámci jogy
  • Fyziologický roztok – je to 0,9% vodný roztok NaCl, čo je koncentrácia rovnaká ako má krvná plazma, ide teda o roztok izotonický (viď nižšie). 
  • Hypertonický roztok – z hľadiska vyplachovania nosa ide o roztok s koncentráciou vyššou ako je koncentrácia prirodzeného prostredia v nose respektíve v telesných tekutinách. Jeho prípadné použitie na výplach môže podráždiť nosovú sliznicu a spôsobiť pocit pálenia. Krátkodobo je možné koncentráciu asi 2% NaCl použiť na uvolnenie upchatého nosa pri opuchu nosových slizníc.
  • Hypotonický roztok – z hľadiska výplachov nosa ide o roztok s koncentráciou soli nižšou ako je prirodzené prostredie v nose. Nízka koncentrácia soli vo vode spôsobuje pocit tlaku na sliznici.
  • Izotonický roztok – najvhodnejšia koncentrácia na pravidelné vyplachovanie nosa je izotonický soľný roztok (s obsahom 0,9% NaCl), obdoba fyziologického roztoku.
  • Laváž nosa – pomenovanie procedúry výplachu nosa
  • Lota Néti – nádoba na výplach nosa používaná v systéme jogy, v angličtine sa používa termín Neti Pot.
  • Nosová sprcha – pomenovanie procedúry výplachu nosa
  • ORL – otorinolaryngológia. Lekársky odbor zameraný na diagnózu a liečbu chorôb ušných, nosných a krčných

Rhino Horn Symbol

Výrobca: Yogaprosess AS, Ruseløkkveien 50, N-0251 Oslo, Nórsko

Dovoz a distribúcia:

VLX international s.r.o.

Bohumila Kavky 933
CZ-252 43 Průhonice
Česká republika
E-mail: info@rhinohorn.sk
www.rhinohorn.sk

Vyrobené z tvrdého plastu (PEHD), recyklovateľného a šetrného voči životnému prostrediu.
Navrhnuté v Nórsku. Vyrobené vo Vietname.