Návod na použitie Rhino Horn

Návod na použitie Rhino Horn Junior

Príprava vody

salt and waterProstredie vo vnútri nosa je prirodzene slané a teplé, preto by čistá studená voda dráždila nosové sliznice. Na výplach nosa teda použite mierne slanú vodu ohriatu približne na telesnú teplotu. Telesné tekutiny obsahujú 0,9% soli, to zodpovedá 2,7g kuchynskej soli (1 odmerka) na 3 dl vody v konvičke Rhino Horn. V prípade, že si nie ste istí kvalitou teplej vody z vodovodu, odporúčame použiť vodu prevarenú.

1. Nasypte jednu odmerku (= 2,7g) kuchynskej soli (NaCl) do konvičky. Nepoužívajte náhrady soli ani soľ ochutenú a pod.

2. Nádobu doplňte po okraj vlažnou vodou (cca 37°C). Konvičku môžete pretrepať alebo vodu v nej zamiešať napr. odmerkou, aby sa soľ rýchlejšie rozpustila.

 

Výplach nosa

Using the Rhino Horn JuniorAby ste sa vyhli prípadným chybám, postupujte presne podľa nasledujúceho popisu:

3. Priložte ústie konvičky k nosovej dierke zboku (nie spredu) a mierne zatlačte tak, aby bol nosový otvor uzavretý spičkou nálievky. Roztok by touto nosovou dierkou nemal unikať.

4. Dýchajte ústami. Ústa musia byť pootvorené. V priebehu vyplachovania nie je možné dýchať nosom.

5. Mierne sa predkloňte tak, aby Vaša hlava bola nad umývadlom. Brada by mala, pokiaľ je to možné, smerovať k hrudi – nemala by byť vysunutá dopredu.

6. Hlavu pritom pootočte tak, že sa budete dívať zboku.

7. Nakloňte konvičku smerom nahor a voda po chvíli začne samovoľne pretekať vnútrom nosa a vytekať druhou nosovou dierkou von. Keď pretečie asi polovica obsahu konvičky, zdvihnite hlavu a nádobu odstráňte. Väčšia časť vody z nosa samovoľne vytečie, zvyšok je možné vytlačiť ľahkým vydýchnutím nosom alebo jemným vysmrkaním.

8. Zvyšnú polovicu roztoku použite na výplach cez druhú nosovú dierku.

Všetka voda sa musí dostať von

Po ukončení výplachu by v nose a nosových dutinách nemala zostať žiadna voda. Hlavne v zime by to mohlo spôsobovať problémy. Bežne je na dokonalé odstránenie tekutiny z nosa dostatočné obyčajné vysmrkanie. V prípade, že by napriek tomu ešte zostala nejaká tekutina vo vnútri, postupujte takto:

9. Predkloňte sa tak, že hlava bude smerovať dolu, otočte hlavu nabok a vysmrkajte hornú nosovú dierku.

10. Hlavu otočte tvárou smerom k dlážke a znovu vysmrkajte rovnakú nosovú dierku. Ak je to nutné, opakujte postup viackrát.

11. Kroky 9 a 10 zopakujte i pri druhej nosovej dierke.

12. Potom sa narovnajte a niekoľkokrát sa nadýchnite a vydýchnite nosom.

Drying the nose

Čistenie konvičky

Po použití konvičku Rhino Horn dôkladne vypláchnite vodou a nechajte vyschnúť. Na suchom plastovom povrchu tak nemôžu prežívať baktérie ani vírusy. Usadeniny soli je možné odstrániť octom.

Po určitej dobe je vhodné konvičku dôkladne umyť horúcou vodou. Konvičku je možné tiež sterilizovať vyvarením vo vode po dobu asi 3 minút.

Lekári odporúčajú, aby ste Rhino Horn vnímali ako osobnú hygienickú pomôcku – podobne ako zubnú kefku. Preto je vhodné, aby mal každý svoju vlastnú konvičku.

Robím niečo nesprávne?

Problém: voda nevyteká z druhej nosovej dierky.

Príčina môže byť dvojaká:

1. Nos je upchatý, pretože sú opuchnuté nosové sliznice. V prípade, že nosom nemôžete dýchať, nepretečie ním ani voda. Slaná voda má ale na sliznice uvoľnujúci účinok a môže teda upchatý nos postupne spriechodniť. Preto nechajte vodu v nosovej dierke asi na dobu 5 sekúnd. To opakujte aj pri druhej nosovej dierke a opäť ponechajte roztok chvíľu vo vnútri. Tento postup so striedaním nosových dierok opakujte pokiaľ nezačne voda nosom pretekať.

2. V prípade, že ústie konvičky Rhino Horn držíte pod nevhodným uhlom, prípadne keď tlačíte ústie nálievky proti stene nosa, voda vôbec nevteká do nosovej dierky.

Problém: Voda steká do úst a do krku.

Príčina: pravdepodobne máte bradu príliš vysunutú dopredu. Doporučené je naopak bradu pritlačiť na hruď.

Problém: Preplachovanie páli alebo je nepríjemné.

Príčina: Nízka koncentrácia soli spôsobuje pocit tlaku na sliznici. Naopak príliš veľa soli alebo príliš chladná voda spôsobuje pocit pálenia. Voda by samozrejme nemala byť ani príliš horúca, doporučená teplota je okolo 37°C.  Správna koncentrácia soli je daná rozpustením plnej odmerky soli v konvičke úplne naplnenej vodou.

Príliš časté používanie kvapiek do nosa môže dráždiť nosovú sliznicu a môže viesť k jej opuchu. Naopak mierne slaná voda má na sliznice prirodzený uvoľňujúci účinok a sliznica sa stáva odolnejšou proti baktériam a vírusom. Teplá slaná voda tiež podporuje samočistiace mechanizmy dýchacích ciest a prispieva k odstraňovaniu hlienov a cudzorodých častíc z pľúc.

Ako často je možné Rhino Horn používať?

Rhino Horn je možné používať denne. V špeciálnych prípadoch – napr. pri zvýšenom množstve alergénneho peľu vo vzduchu, pri silnejšom prechladnutí alebo pri zápale prinosových dutín – môže byť nos preplachovaný 2-4x denne. Za normálnych okolností, keď je výplach používaný ako preventívne a hygienické opatrenie, je dostatočné preplachovať 1x denne.

Výrobca: Yogaprosess AS, Ruseløkkveien 50, N-0251 Oslo, Nórsko

Dovoz a distribúcia:

VLX international s.r.o.

Bohumila Kavky 933
CZ-252 43 Průhonice
Česká republika
E-mail: info@rhinohorn.sk
www.rhinohorn.sk

Označenie CE vyjadruje zhodu výrobku podľa smernice 93/42/EEC o zdravotníckych prostriedkoch.